Yerel Yönetimlerde Kültürel Mirasın Yönetimi Ve Kütüphaneler Sempozyumu > KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Milena Dobreva-McPherson – Araştırma Verisi Yönetimi: Disiplinler Arası Farklılıklar ve Kütüphane Uygulamaları

Londra Üniversitesi – Katar, Katar Bireysel araştırmacılar tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda ya da araştırma verilerini kendi başına yöneten araştırma projelerinde, dünya çapında Araştırma Verisi Yönetimi (AVY) uygulamalarında sürekli bir değişim yaşanmaktadır. AVY, akademik ve/veya milli kütüphaneler ve veri merkezleri tarafından sağlanan […]

Mehmet Esen – Kent Belleği Oluşturmada Bursa Araştırmaları Merkezi Modeli

Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Araştırmaları Merkezi 2010 senesinde, Bursa’nın süregelen, kaybolmaya yüz tutmuş ya da yitip gitmiş somut ve somut olmayan kültürel değerleri üzerine araştırmalar yapıp yayın haline getirerek, bu değerleri gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla kurulmuştur. Merkez’in bu işe gönül […]

Selçuk Aydın – Atatürk Kitaplığı Sayısallaştırma Projeleri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Türkiye   “Atatürk Kitaplığı Sayısallaştırma Projeleri” başlıklı bu çalışmada, Türkiye’de en zengin tarihi basma ve yazma eser koleksiyonlarından birine sahip olan  İBB Atatürk Kitaplığı’ndaki nadir eserlerin sayısallaştırılması için hazırlanmış iki ayrı proje proje hakkında bilgi verilmesi amaçlanmıştır. […]

Doç. Dr. Alpaslan Hamdi Kuzucuoğlu – Önleyici Koruma Kapsamında Kütüphanelerde Afetlere Yönelik Tedbirler

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Kütüphane binalarına yönelik hazırlanacak risk azaltma planları ile acil durum planları hem çalışan, ziyaretçi ve kullanıcı odaklı, hem de bina ve derme odaklı olmalıdır. Bunun için proaktif yaklaşımla hazırlanacak planlarda olası meydana gelebilecek can ve mal […]