Yerel Yönetimlerde Kültürel Mirasın Yönetimi Ve Kütüphaneler Sempozyumu > KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Milena Dobreva-McPherson – Araştırma Verisi Yönetimi: Disiplinler Arası Farklılıklar ve Kütüphane Uygulamaları

Londra Üniversitesi – Katar, Katar Bireysel araştırmacılar tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda ya da araştırma verilerini kendi başına yöneten araştırma projelerinde, dünya çapında Araştırma Verisi Yönetimi (AVY) uygulamalarında sürekli bir değişim yaşanmaktadır. AVY, akademik ve/veya milli kütüphaneler ve veri merkezleri tarafından sağlanan […]

Mehmet Esen – Kent Belleği Oluşturmada Bursa Araştırmaları Merkezi Modeli

Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Araştırmaları Merkezi 2010 senesinde, Bursa’nın süregelen, kaybolmaya yüz tutmuş ya da yitip gitmiş somut ve somut olmayan kültürel değerleri üzerine araştırmalar yapıp yayın haline getirerek, bu değerleri gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla kurulmuştur. Merkez’in bu işe gönül […]

Selçuk Aydın – Atatürk Kitaplığı Sayısallaştırma Projeleri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Türkiye   “Atatürk Kitaplığı Sayısallaştırma Projeleri” başlıklı bu çalışmada, Türkiye’de en zengin tarihi basma ve yazma eser koleksiyonlarından birine sahip olan  İBB Atatürk Kitaplığı’ndaki nadir eserlerin sayısallaştırılması için hazırlanmış iki ayrı proje proje hakkında bilgi verilmesi amaçlanmıştır. […]

Doç. Dr. Alpaslan Hamdi Kuzucuoğlu – Önleyici Koruma Kapsamında Kütüphanelerde Afetlere Yönelik Tedbirler

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Kütüphane binalarına yönelik hazırlanacak risk azaltma planları ile acil durum planları hem çalışan, ziyaretçi ve kullanıcı odaklı, hem de bina ve derme odaklı olmalıdır. Bunun için proaktif yaklaşımla hazırlanacak planlarda olası meydana gelebilecek can ve mal […]

Selahattin Öztürk – Yerel Yönetimler Tarafından Verilen Kütüphane Hizmetlerinde Farklı Bir Yaklaşım: “Hiç Kapanmayan Kütüphane, Hiç Bitmeyen Kütüphane Hizmetleri ve Zeytinburnu Belediyesi Merkezefendi Şehir Kütüphanesi Örneği

Zeytinburnu Belediyesi Merkezefendi Şehir Kütüphanesi Zeytinburnu Belediyesi tarafından 2016 yılında hizmete açılan Merkezefendi Şehir Kütüphanesi mimari yapısı, kuruluş amacı, hizmet verdiği okur çeşitliliği ve imkânlar ölçüsünde okurlarına sunduğu hizmetler açısından farklılık gösteren bir kütüphane hizmeti sunmaktadır. Zeytinburnu Belediyesi; kültür hizmetleri […]

Zeynep Gedikoğlu – Yaşamın Merkezinde Yer Alan Kütüphaneler: Bağcılar Belediyesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Halk Kütüphanesi Örneği

Bağcılar Belediyesi, Türkiye Bu çalışmada, kütüphanelerde verilen yenilikçi hizmetler konu başlığına bağlı kalınarak Bağcılar Belediyesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Halk Kütüphanesinde yürütülen kütüphanecilik çalışmaları değerlendirilecektir. Halk kütüphaneleri, ayrım yapmadan toplumun tüm kesimlerine hizmet veren, kültürel mirasın aktarımını sağlayan aynı […]

Ayşe Yüksel Durukan – Etkin Okul Kütüphaneleri: Olmazsa Olmazlar

Uluslararası Okul Kütüphanecileri Derneği Kuzey Afrika ve Orta Doğu Bölümü Her ne kadar yenilikçi değil de, geleneksel bir girişim olarak algılansa da okul kütüphaneleri okuma alışkanlığı kazandırma ve yaşam boyu sürdürme konularında çok önemli rol oynamaktadırlar. Okuyarak kazandıklarımız bizi yaratıcı […]

Dr. Ahmet Altay – Bilgi Toplumuna Geçiş Sürecinde Türkiye’deki Belediye Kütüphanelerinde Yaratıcı Bilgi Hizmetleri

Kırklareli Üniversitesi Bilgi toplumuna geçiş süreciyle birlikte dünyamız sosyal, kültürel, siyasi ve ekonomik alanlarda çok hızlı ve büyük bir değişimin içerisine girmiştir. Bu değişim ve dönüşüm süreci bütün toplumsal yapı ve kurumları etkilemektedir. Yaşanan değişim dalgasından etkilenen kurumlardan birisi de […]

Jamie Johnston – Sürdürülebilir Yerel Kültürü Desteklemek: Kütüphane Programları ve Göçmen ve Mülteci Entegrasyonu

Oslo ve Akershus Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Koleji, Norveç Artan göç, ülkeleri yeni gelenleri topluma entegre etme noktasında yeni çözümler bulmaya sevk etmiştir. Pek çok ülke için geçerli olan göüşe göre farklı kültürlere mensup ve farklı dilleri konuşan göçmenlerin yerleşmesiyle kültürel […]

Toplam 6 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor.12345...Son »