Dr. Ahmet Altay – Bilgi Toplumuna Geçiş Sürecinde Türkiye’deki Belediye Kütüphanelerinde Yaratıcı Bilgi Hizmetleri

Kırklareli Üniversitesi

Bilgi toplumuna geçiş süreciyle birlikte dünyamız sosyal, kültürel, siyasi ve ekonomik alanlarda çok hızlı ve büyük bir değişimin içerisine girmiştir. Bu değişim ve dönüşüm süreci bütün toplumsal yapı ve kurumları etkilemektedir. Yaşanan değişim dalgasından etkilenen kurumlardan birisi de halk kütüphaneleridir. Bilgi Toplumuna geçiş sürecini yaşayan Türkiye’de halk kütüphaneleri alanında yaşanan en büyük değişimlerden birisi ise Türkiye’deki merkezi halk kütüphanesi sisteminden bağımsız olarak sayıları hızla artan ve halk kütüphanesi hizmeti sunan belediye kütüphaneleridir. Belediye kütüphaneleri temelde Türkiye’nin bilgi toplumuna geçiş sürecinin halk kütüphanelerine yansımasının bir sonucu olarak yaygınlaşan kütüphanelerdir. Bu açıdan bakıldığında Türkiye’nin bilgi toplumu aşamasına geçmiş olan gelişmiş, kalkınmış şehirlerinde ve metropollerinde birçok belediye kütüphanesinin kurulması ve bu kütüphanelerin nitelikli hizmetler geliştirmeleri bir tesadüf değildir. Ancak bu kütüphanelerin etkinliklerini devam ettirebilmeleri için her geçen gün hızla farklılaşan koşullara karşı yeni politika ve stratejiler geliştirmesi gerekmektedir. Belediye kütüphaneleri bilgi toplumunda yaşanan hızlı değişimleri öngörüp, değişimlere göre kendilerini konumlandırabilirlerse, içinde yer aldıkları Bilgi Toplumu’nun lokomotif kurumları haline gelecektir. Belediye kütüphanelerinin Bilgi Toplumu konseptine uygun hizmetler geliştirmesi için -yine Bilgi Toplumu’nun olmazsa olmaz kavramlarından biri olan- “yaratıcı” bir bakış açısına sahip olmaları zorunludur. Başta yöneticiler ve kütüphaneciler olmak üzere belediye kütüphanesi çalışanlarının sahip oldukları yaratıcı enerjilerini açığa çıkartarak yenilikler üretmeleri bu süreçte büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada “Bilgi Toplumu” ve “Yaratıcılık” kavramları üzerinde durularak, Belediye kütüphanelerinde gerçekleştirilen yaratıcı bilgi hizmetleri bilgi toplumu perspektifinde ele alınacaktır. Ayrıca çalışmada Türkiye’deki belediye kütüphanelerinde gerçekleştirilen yaratıcı bilgi hizmetlerinden örnekler de sunulacaktır.

 

Özgeçmiş

1979 yılında Sinop’un Türkeli ilçesinde dünyaya gelen Dr. Ahmet Altay, 2002 yılında İstanbul Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümünü Bitirmiş, 2008 Yılında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Bölümü’nde Yüksek Lisans Eğitimini Tamamlamıştır. Altay, 2015 Yılında Bulgaristan State University Library Studies and Information Technologies Üniversitesinden doktora derecesini almıştır. 2002-2010 Yılları arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı Taşra teşkilatında kütüphaneci olarak çalışan Ahmet altay, 2010 Yılından itibaren Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu Bilgi Yönetimi Programı’nda Öğretim Görevlisi olarak görev yapmaktadır. Dr. Ahmet Altay aynı zamanda Kırklareli Üniversitesi Balkan Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Vekilliği görevini de sürdürmektedir. Halk Kütüphaneleri, Bilgi Toplumu, Bulgaristan Kütüphaneleri, Belediye Kütüphaneleri Altay’ın akademik ilgi alanlarını oluşturmaktadır.