Jasmina Ninkov – Belediyenin Rolü- Toplumun Gelişimi ve Yenilikçilikte Belediyenin Aldığı Rol

IFLA Büyükşehir Kütüphaneleri Bölümü / Belgrad Şehir Kütüphanesi, Sırbistan

Belediye kütüphaneleri,  400000 den fazla kullanıcısıyla şehirlerde bulunan kütüphanelerdir. Bu kütüphaneler birden fazla binayla iletişimde olan, farklı branşları bünyesinde barındıran, birden birkaç yüze kadar çalışana sahip, kentsel alanlardan banliyölere ve çok tarımsal bölgelere kadar çok çeşitli topluluklara hizmet sunan ve devam eden yapılardır. Peki bu kadar çeşitli bir kitleye; çocuklardan gençlere, öğrencilerden yaşlılara kadar değişen bir toplulukta hizmet nasıl organize ediliyor? Böyle kapsayıcı bir kurumda bu işlerin nasıl organize edileceği kompleks bir yapı halini aldığından dolayı belediye kütüphaneleri IFLA(Uluslarası Kütüphane Değerlendirme Federasyonu) kapsamında ayrı bir bölüme sahiptir; IFLA topluluğu, toplumu geliştirmek adına belediye kütüphanelerini nasıl idare edebileceklerini, 21. yüzyılın değişen, gelişen teknolojisine ve insanların boş zamanlarını hedef alan güçlü tüketim zorlamalarına rağmen nasıl yeni ve yenilikçi olabileceklerini tartışmak için bir araya geliyorlar. Yenilik, belediyedeki toplumların kültürel, eğitimsel ve sosyal alanlarda etkilenebilecekleri kütüphanelerde sunulan her tür hizmettir. Macerspaces gibi yüksek teknolojili özel yerlerde kullanıcılar 3D yazıcılar, robotlar, sanal gerçeklik uygulamaları kullanarak yeni şeyler öğrenebilir ve yaratabilirler. Kütüphanelerin kamuya ücretsiz hizmetler sunmasından ötürü sosyal ve tüketimdeki rolleri gün geçtikçe daha çok önem kazanmaktadır. Dil ve bilgisayar teknolojileri kursları, iş sahibi olmayanlar için iş atölyeleri, 65 plus programları, okuma tanıtımları, çocuk departmanları… Belediye kütüphaneleri insanların değişen ihtiyaçlarına ve tanıtılan yeni ve yenilikçi hizmetlere göre değişim içinde olmalıdır. Belediyenin gelişimi, kütüphanelerde halkın yaşamboyu öğrenmesini temel alacak şekilde olmalıdır. Kütüphanenin rolü geleneksel, yalnızca bilgilendirici ve kültürel değil aynı zamanda sosyal ve eğitimci, yenilikçi bir biçimde toplum ihtiyaçlarına göre şekillenmelidir.

Jasmina Ninkov(1962), 1986da Belgrad’ta Siyaset Bilimi Fakültesinin Gazetecilik Bölümünden mezun olmuştur. Profosyönel çalışmaları ve yayınlanan birçok makale ve araştırması sebebiyle Kıdemli Kütüphaneci(2001) ve Kütüphane Danışmanı(2006) ünvanlarına sahip olmuştur. Entelektüel özgürlük alanında öğretim konusunda uzmanlaşmıştır( Slovenya 2001), bilgi okuryazarlığı (Ankara 2008), sayısallaştırma(Prag 2008). Aktif olarak hem ulusal hem yabancı kanallarda kitaplar, okuma, kütüphane bilimi, Avrupa entegrasyonu, e-devlet ve bilimsel araştırmalar( internet, pazarlama, halkla ilişkiler) gibi konularda makaleler yayınlamıştır. Birçok sayıda profösyönel toplantı, seminer, uluslar arası konferans, atölyeler ve stratejik konferanslara katılmıştır( Avrupa Konseyi, Avrupa Komisyonu). Bilgi ve belgeler alanında standardizasyon Enstitüsünün(ISO standartları) profosyönel ekibinin bir üyesi olan Jasmina, aynı zamanda Avrupa komisyonu koordinatörü ve kültürde yeni teknolojilerin uygulnması alanında projeler üretti( PULMAN www.pulman.org, CALIMERA www.calimera.org, AccessIT, AccessITplus, Europeana Awaerness, Locloud.) (Avrupa Komisyonu, IST).. Belgrad’ta bulunan Milutin Bojic Kütüphanesinde 2002 yılının Ekim ayından 2009 yılının Haziran ayına kadar yöneticilik yaptı. www.milutinbojic.org.rs ,2009dan beri, Belgrad Şehir Kütüphanesi Müdürlüğü yapmakla beraber  IFLA daki Metlib daimi komite üyesidir.Jasmina Ninkov’un, ‘’21. Yüzyıl kütüphaneleri ‘’ kitabı 2011 yılının Şubat ayında yayınlandı