PROGRAM

 

6 EYLÜL 2017 ÇARŞAMBA

09:00-09:45
Sempozyum Açılışı
Açılış Konuşmaları

Hacivat-Karagöz Gölge Oyunu
Osman Ezgi – Bursa Karagöz Müzesi, Türkiye

09:45-10:45 Açılış Konferansları

Kültür Mirasının Korunması ve Belediyeler
Prof. Dr. Zeynep Ahunbay – İstanbul Teknik Üniversitesi, Türkiye

Halk Kütüphaneleri ve Kent – Heyecan Verici Mekânlar ve Yeni İkilemler
Corrado Di Tillio – IFLA Büyükşehir Kütüphaneleri Bölümü / Güney Doğu Roma Halk Kütüphaneleri Koordinatörü, İtalya

10:45-11:15
Çay-Kahve Arası

11:15-12:45
I. Oturum: Kültür, Kültürel Miras, Kent Belleği ve Yerel Yönetimler – I
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Tûba Karatepe

Kent Belleği Yönetimi ve Gelenek Kültürü İlişkisi
Prof. Dr. Nebi Özdemir – Hacettepe Üniversitesi, Türkiye

Kültür Mirasın Yönetiminde Kullanılan Teknolojilerin Bilgi Toplumuna Geçişteki Katkıları
Doç. Dr. Kerem Koramaz – İstanbul Teknik Üniversitesi, Türkiye

Yerel Yönetimlerde Entelektüel Mirasın Yapısal Atalet Çıkmazı ve Eşbiçimli Öykünmecilik Davranışları: Kuramsal Bir Açılım
Prof. Dr. Mustafa Sağsan – Yakın Doğu Üniversitesi, Kıbrıs

Fikri Haklar Açısından Kültür Politikaları
Pınar Sönmez – Yazar ve Sanat Hukuku Danışmanı/Avukat, Türkiye

12:45-14:00
Öğle Yemeği

14:00-15:30
II. Oturum: Yenilikçi ve Yaratıcı Kütüphane Hizmetleri
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Aykut Arıkan

Toplumun Gelişimi ve Yenilikçilikte Büyükşehir Belediye Kütüphanelerinin Rolü
Jasmina Ninkov – IFLA Büyükşehir Kütüphaneleri Bölümü / Belgrad Şehir Kütüphanesi, Sırbistan

Bilgi Toplumuna Geçiş Sürecinde Türkiye’deki Belediye Kütüphanelerinde Yaratıcı Bilgi Hizmetleri
Dr. Ahmet Altay – Kırklareli Üniversitesi, Türkiye

Montessori Pedagoji Yönteminin Kütüphanelerde Uygulanması
Elīna Sniedze – Letonya Üniversitesi, Letonya

Etkin Okul Kütüphaneleri: Olmazsa Olmazlar
Ayşe Yüksel Durukan – Uluslararası Okul Kütüphanecileri Derneği Kuzey Afrika ve Orta Doğu Bölümü, Türkiye

15:30-16:00
Çay-Kahve Arası

16:00-17:30
III. Oturum: Yaşam Boyu Öğrenme ve Bilgi Okuryazarlığı
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa Sağsan

21. Yüzyılda Öğrenme, Bilgi Okuryazarlığı ve Kütüphaneler
Prof. Dr. Coşkun Polat – Çankırı Karatekin Üniversitesi, Türkiye

Yaşam Boyu Öğrenmenin İki Aktif Aktörü: Kütüphaneler ve Kütüphaneciler
Doç. Dr. Asiye Kakırman Yıldız – Marmara Üniversitesi, Türkiye

Kütüphanelerde Yaşlılara Yönelik Bilgi Okuryazarlığı ve Anımsama Terapisi: Polonya Deneyimlerine Dayalı Yansımalar
Prof. Dr. Bronislawa Woźniczka-Paruzel – Nicolaus Copernicus Üniversitesi, Polonya

Bilgi Okuryazarlığı Uygulamalarında Oyun Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı: İstanbul Bilgi Üniversitesi Kütüphanesi Örneği
Sami Çukadar – Bilgi Üniversitesi, Türkiye

17:30-18:00
Belediye Kütüphanesinin Prototipi: İdeoloji ve Mimarlık
Konstantinos Sp. Staikos – Mimar ve Kitap Tarihçisi, Yunanistan

19:30
Gala Yemeği


7 EYLÜL 2017 PERŞEMBE

09:00-10:30
IV. Oturum: Yazma Eser Kütüphaneciliği
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Coşkun Polat

Yazma ve Nadir Eserlerin Yönetiminde Yeterlilikler ve Yeni Yaklaşımlar
Prof. Dr. Hüseyin Odabaş – Çankırı Karatekin Üniversitesi, Türkiye

Yazma Eserlerin Kültürel Etkileşim Açısından Önemi ve Toplumumuza Olan Katkıları
Doç. Dr. Dündar Alikılıç – Atatürk Üniversitesi, Türkiye

Fransa Milli Kütüphanesinde Türk Kültür Mirası: Tarih ve Perspektifler
Sara Yontan – Fransa Milli Kütüphanesi, Fransa

Sandıktaki Ruhani Gıda – Bir Halkın ve Bir Ülkenin Kültürel Mirasının Korunması
Ahava Cohen – İsrail Milli Kütüphanesi, İsrail

Saraybosna Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi: Balkanların Yazmalar Hazinesi
Hamza Lavić – Saraybosna Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi, Bosna Hersek

10:30-11:00
Çay-Kahve Arası

11:00-12:30
V.Oturum: Bilgi Hizmetlerinde Pazarlama ve Halkla İlişkiler
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Asiye Kakırman Yıldız

“Bilginin Sağlayıcısı”ndan “Sosyal Sermayenin Üreticisi”ne – 21. Yüzyılda Halk Kütüphaneleri Algısı
Yrd. Doç. Dr. Máté Tóth – Pécs Üniversitesi / Macaristan Milli Kütüphanesi, Macaristan

Dördüncü Nesil Kütüphanelerde Bilgi Hizmetleri, Tanıtım ve Sosyal Medya
Prof. Dr. B. Aykut Arıkan – İstanbul Gelişim Üniversitesi, Türkiye

Kütüphanelerde ve Bilgi Hizmetlerinde Halkla İlişkiler
Doç. Dr. Erol Yılmaz – Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye

Kültürel Mirasın Korunması Bilincinin Oluşturulması ve Halkın Bilgilendirilmesi
Yrd. Doç. Dr. Esra İlkay İşler – Gazi Üniversitesi, Türkiye

11:00-13:00
Atölye: Yaratıcı Okuma – ‘Dünya Okumamız Gereken Bir Kitaptır’ (Sınırlı – 20 kişi)
Çiğdem Odabaşı – Yaratıcı Okuma & Drama Eğitmeni, Kütüphaneci, Yazar, Türkiye

12:30-14:00
Öğle Yemeği

14:00-15:30
VI. Oturum: Dijital Çağda Bilgi Düzenleme ve Erişim
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Bronislawa Woźniczka-Paruzel

RDA: Dijital Çağda Bibliyografik Evrenin Üstverilerinin Tanımlanması İçin Standart
Prof. Dr. Mauro Guerrini – Floransa Üniversitesi, İtalya

Bilgi Davranışına Karşı Bilginin Organizasyonu
Prof. Dr. Agnese Galeffi – Vatikan Kütüphane Bilimi Okulu, Vatikan

Araştırma Verisi Yönetimi: Disiplinler Arası Farklılıklar ve Kütüphane Uygulamaları
Prof. Dr. Milena Dobreva-McPherson, Londra Üniversitesi – Katar, Katar

Kültürel Miras Ürünlerinin Anlamsal Web Tabanlı Uygulamalarla Yönetimi
Dr. Semanur Öztemiz – Hacettepe Üniversitesi, Türkiye

Bütünleştirici Kütüphaneci: Toruń Nicolaus Copernicus Üniversitesi Kütüphanesi’nin Bilgi ve Bibliyografya Bölümü’nden Bir Kütüphanecinin Dijital İşyeri
Dr. Dominik Mirosław Piotrowski – Nicolaus Copernicus Üniversitesi, Polonya

15:30-16:00
Çay-Kahve Arası

16:00-17:30
VII. Oturum: Okuma Kültürü Kazandırma ve Kütüphaneler
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Agnese Galeffi

Okuma Kültürü Edindirme Sürecinde Çocuk Edebiyatı
Prof. Dr. Sedat Sever – Ankara Üniversitesi, Türkiye

Yaratıcı Okuma Serüveni ve Uygulamaları
Çiğdem Odabaşı – Yaratıcı Okuma & Drama Eğitmeni, Kütüphaneci, Yazar, Türkiye

Sürdürülebilir Yerel Kültürü Desteklemek: Kütüphane Programları ve Göçmen ve Mülteci Entegrasyonu
Jamie Johnston – Oslo ve Akershus Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Koleji, Norveç

Yaşamın Merkezinde Yer Alan Kütüphaneler: Bağcılar Belediyesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Halk Kütüphanesi Örneği
Zeynep Gedikoğlu – Bağcılar Belediyesi, Türkiye

Yurttaşların Kültürel Miras, Yerel Aidiyet, Kütüphane, Koleksiyon ve Arşiv Farkındalığını ve Okur-Yazarlığını Arttırma Sürecinde Bir Saha Deneyimi: Kitabiyat Sohbeti Formatında Kitap Müzayedesi
Ziyaver Şencan – Nadir Kitap Uzmanı, Kitap Müzayedesi Münadii ve Moderatörü, Blogger, Türkiye

 


8 EYLÜL 2017 CUMA

09:00-10:30
VIII. Oturum: Kültür, Kültürel Miras, Kent Belleği ve Yerel Yönetimler – II
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nebi Özdemir

Kültürel Mirasın Aktarılmasında 3 Figür: Mekân, Şahsiyet, Kitap
Doç. Dr. Aynur Atmaca Can – Marmara Üniversitesi, Türkiye

Özel Arşivlerin Kurumsallaşmasında Yerel Yönetimlerin Rolü
Prof. Dr. R. Tûba Karatepe – Marmara Üniversitesi, Türkiye

17. Asır Osmanlı Toplumunda Özel Kütüphaneler: Kitap Sahipleri ve Kitapları
Prof. Dr. Ali İhsan Karataş – Uludağ Üniversitesi, Türkiye

Bir Sahafın Sandığından: 2
Emin Nedret İşli – Sahaf-Turkuaz, Türkiye

Önleyici Koruma Kapsamında Kütüphanelerde Afetlere Yönelik Tedbirler
Doç. Dr. Alpaslan Hamdi Kuzucuoğlu – İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

10:30-11:00
Çay-Kahve Arası

11:00-12:30
IX. Oturum: Bilgi Erişim Sistemleri, Dijitalleştirme ve Dijital Uygulamalar
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mauro Guerrini

Dijital Beşeri Bilimler Hareketi ve Kütüphaneler
Doç. Dr. Nevzat Özel – Ankara Üniversitesi, Türkiye

Kütüphanelerin ve Kültür Kurumlarının Bilgi Erişim Sistemleri, Dijitalleştirme ve Dijital Uygulamaları: Mevcut Durum ve İlişkili Konuların Yeniden Ele Alınması
Doç. Dr. Muhammad Rafiq – Pencap Üniversitesi, Pakistan

Mobil Dijital Kütüphaneler Bulgar Bilgi Sahasını Etkiliyor
Yrd. Doç. Dr. Elisaveta Tsvetkova – Kütüphane Çalışmaları ve Bilgi Teknolojileri Üniversitesi, Bulgaristan

Atatürk Kitaplığı Sayısallaştırma Projeleri
Selçuk Aydın – İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Türkiye

Bilgi ve Belge Yönetimi Alanında Gerçekleştirilen Özgün Proje Örnekleri
Adnan Gözeller – İstanbul Kalkınma Ajansı, Türkiye

12:30-14:00
Öğle Yemeği

14:00-15:30
X.Oturum: Şehir Planlamada Kütüphanelerin Konumu ve Önemi, Kütüphane Binalarının Tasarımı – Modern/Ekolojik Mimari
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Milena Dobreva-McPherson

Kütüphane Binalarının Tasarımında Farklı Yaklaşımlar
Prof. Dr. Neslihan Türkün Dostoğlu – İstanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye

Kütüphane Binası ve Çevre İlişkisi
Yrd. Doç. Dr. Berrin Küçükcan – Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu, Türkiye

Kültürel Bellek Kurumlarının Çağdaş Mimarisi: Mekânın Psikolojisine Bir Katkı
Yrd. Doç. Dr. Tomasz Kruszewski – Nicolaus Copernicus Üniversitesi, Polonya

Halk Kütüphanelerinin Mekânsal Dağılımının İstanbul için Değerlendirilmesi
Doç. Dr. Hatice Ayataç – İstanbul Teknik Üniversitesi, Türkiye

Sürdürülebilir Kütüphaneler – Moda mı Gereklilik mi?
Yrd. Doç. Dr. Małgorzata Fedorowicz-Kruszewska – Nicolaus Copernicus Üniversitesi, Polonya

15:30-16:00
Çay-Kahve Arası

16:00-17:30
XI. Oturum: Kent Belleği ve Derme Geliştirme
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ali İhsan Karataş

İBB Atatürk Kitaplığı’nın Kültür Varlığı Olarak Nadir Eserleri ve Özel Arşivleri Satın Alma Süreçleri, Bunların Okuyucu Hizmetine Sunulması, Korunması ve Geleceğe Aktarılması
Ramazan Minder – İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Türkiye

Yerel Kültür Ürünlerinin Tanımlanmasında Yerel Yönetimlerin Rolü ve Dijital Koleksiyon Yönetim Sistemleri Kurma Girişimleri
Dr. Tolga Çakmak – Hacettepe Üniversitesi, Türkiye

Kent Belleği Oluşturmada Bursa Araştırmaları Merkezi Modeli
Mehmet Esen – Bursa Büyükşehir Belediyesi

Malta’da Açık Erişim ve Kültürel Miras Yönetimi
Martin Lochman – Malta Üniversitesi, Malta

Yerel Yönetimler Tarafından Verilen Kütüphane Hizmetlerinde Farklı Bir Yaklaşım: “Hiç Kapanmayan Kütüphane, Hiç Bitmeyen Kütüphane Hizmetleri ve Zeytinburnu Belediyesi Merkezefendi Şehir Kütüphanesi Örneği
Selahattin Öztürk – Zeytinburnu Belediyesi Merkezefendi Şehir Kütüphanesi, Türkiye

17:30-18:00
Değerlendirme ve Kapanış

 


9 EYLÜL 2017 CUMARTESİ

Sosyal Program
Bir Osmanlı Köyü: Cumalıkızık